ДГ 15 "Гълъбче"

Профил на купувача

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели, за нуждите на ДГ 15 за сезон 2017/2018 г.

Борсов договор за доставка на газьол за промишлени и комунални цели http://galabche.com/assets/userfiles/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20500%20-%2013.10.2017.pdf

Договор за борсово представителство

 http://galabche.com/assets/userfiles/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf