ДГ 15 "Гълъбче"

Профил на купувача

ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №15 "ГЪЛЪБЧЕ"  ЗА СЕЗОН  2019/2020 г.
1.
 БОРСОВ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗьОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ


ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД И СХЕМА " УЧИЛИЩНО МЛЯКО", ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №15 "ГЪЛЪБЧЕ" ЗА УЧЕБНИТЕ 2019 г. - 2022 г.
Заповед № 55/22.10.2019 г. за избор на изпълнител за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема Училищно мляко“ за учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022 г. - дата на качване 22.10.2019 г. час 15:30 ч
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко" за учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022 г. - дата на качване 14.10.2019 г. час 9:00 ч.
Заповед №42/14.10.2019г. за откриване на процедура по приемане на предложени по схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и избор на доставчик за учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г. - дата на качване 14.10.2019г. час 8:50 ч.

ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №15 "ГЪЛЪБЧЕ"  ЗА СЕЗОН  2018/2019 г.
1.БОРСОВ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗьОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ

ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ № 15"ГЪЛЪБЧЕ"  ЗА СЕЗОН  2017/2018 г.
1.БОРСОВ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ
2. ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО