ДГ 15 "Гълъбче"

Прием

 Приети деца на 05.11.2021 год
 Родени 2018 г. -   вх.№ 344 / 01.11.2021 г.
                                       вх.№ 348 / 01.11.2021 г        
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:00 часа, днес 05.11.2021 г
Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2018 година - 2 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  01.11.2021 г. от 8:00 часа до четвъртък 04.11.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 05.11.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 05.11.2021 г.             

   Приети деца на 01.10.2021 год
                                            Родени 2018 г. -   вх.№ 32 / 27.09.2021 г.
                                      
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:00 часа, днес 01.10.2021 г


Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следното свободно място
Деца родени 2018 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  27.09.2021 г. от 8:30 часа до четвъртък 30.09.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 01.10.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 01.10.2021 г.
 
 


Приети деца на 17.09.2021 год
           Родени 2018 г. -   вх.№ 2513 / 13.09.2021 г.; 
                                                                -   вх.№ 2514 / 13.09.2021 г.                             
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:00 часа, днес 17.09.2021 гДетска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2015 година - 1 място
Деца родени 2018 година - 2 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  13.09.2021 г. от 8:30 часа до четвъртък 16.09.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 17.09.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 17.09.2021 г.
 
 
Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2015 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  30.08.2021 г. от 8:30 часа до четвъртък 02.09.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 03.09.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 03.09.2021 г.

 
Приети деца на 20.08.2021 год
           Родени 2018 г. -   вх.№ 2222 / 16.08.2021 г.; 
                                      Родени 2015 г. -   вх.№ 2221 / 16.08.2021 г.                             
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:00 часа, днес 20.08.2021 г


Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2018 година - 1 място
Деца родени 2015 година - 2 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  16.08.2021 г. от 8:30 часа до четвъртък 19.08.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 20.08.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 20.08.2021 г.
 Приети деца на 06.08.2021 год.
                    Родени 2018 г. -   вх.№ 2073 / 02.08.2021 г.; 
                                                 вх.№ 2109 / 04.08.2021 г.;
                                               Родени 2015 г. -   вх.№ 2072 / 02.08.2021 г.                             
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:00 часа, днес 06.08.2021 г
 Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2018 година - 2 мeстa
Деца родени 2015 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  02.08.2021 г. от 8:30 часа до четвъртък 05.08.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 06.08.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 06.08.2021 г.
 

 
Приети деца на 23.07.2021 година
 вх.№ 2051 / 19.07.2021 г.;
 вх.№ 2052 / 19.07.2021 г.;
 вх.№ 2053 / 19.07.2021 г.;
 вх.№ 2054 / 19.07.2021 г.;
 вх.№ 2055 / 19.07.2021 г.;
вх.№ 2056 / 19.07.2021 г.
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 23.07.2021 г.
 

Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2018 година - 7 мeстa
Деца родени 2015 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  19.07.2021 г. от 8:30 часа до четвъртък 22.07.2021 г. до 16:30 часа.

Обявяването на приетите деца – петък 23.07.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 23.07.2021 г.


 
 

Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2015 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
П
риемането на заявления ще бъде от понеделник  05.07.2021 г. от 8:00 часа до четвъртък 08.07.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 09.07.2021 г. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 09.07.2021 г.

 

 
Приети деца на 25.06.2021 год
                    Родени 2017 г. -   вх.№ 1635 / 21.06.2021 г.; 
                                               Родени 2016 г. -   вх.№  1634/ 21.06.2021 г.   
                          
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:00 часа, днес 25.06.2021 г

 

Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места
Деца родени 2017 година - 1 място
Деца родени 2016 година - 1 място

Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник  21.06.2021 г. от 8:00 часа до четвъртък 24.06.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 25.06.2021 г. до 10:00 часа.

Записване на приетите деца до 16:30 часа на 25.06.2021 г.


 
 
ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:
Здравейте и добре дошли на всички дечица и на техните родители в нашата слънчева детска градина!
Имаме за Вас няколко съобщения:
ПЪРВО: ЗАПИШЕТЕ СИ НЯКЪДЕ РЕГИСТРАЦИОННИТЕ НОМЕРА! От днес, всички съобщения, които касаят децата ще излизат с техните номера, а не с техните имена, заради защитата на личните данни. СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ДЕЦАТА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ЩЕ ИЗЛИЗАТ В РАЗДЕЛ "ПРИЕМ" на сайта ни или във фейсбук Детска Градина Гълъбче;
ВТОРО: СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИ ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, ще обявим списъците на двете групи;
ТРЕТО: След като обявим списъците на групите, НА САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ВЪВ ФЕЙСБУКА,ще публикуваме съобщения за родителска среща на всяка група. Срещите ще се проведат през лятото, след като приключат всички кръгове на приема в системата;
ЧЕТВЪРТО: ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ СТАВА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, ПО РЕДА НА ЗАПИСВАНЕТО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ. ТОЕСТ, ИМА ЗНАЧЕНИЕ В КОЙ ДЕН И В КОЛКО ЧАСА ЩЕ ДОЙДЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, НОСЕЙКИ НЕОБХОДИМИТЕ ВИ ДОКУМЕНТИ ПО НАРЕДБАТА НА ОБЩИНА ВАРНА.
ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!
            ВАЖНО  ЗА  РОДИТЕЛИТЕ  НА   ДЕЦАТА, РОДЕНИ  ПРЕЗ 2018 ГОДИНА: 
 ИНФОРМАЦИЯ,  СВЪРЗАНА С  ПРИЕМА НА ДЕЦАТА  МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКРИТА НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНА ВАРНА: www.varna.bg. ТАМ  ЩЕ НАМЕРИТЕ И ГРАФИК НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ  С ПРИЕМА ЗА СЕЗОН 2021 г.  
              ОСОБЕНО  ВАЖНО Е  ДА  СЕ ПРОВЕРИ    АДРЕСНАТА   РЕГИСТРАЦИЯ   НА              Д  Е  Т   Е   Т  О, ТЪЙ   КАТО  КЛАСИРАНИЯТА  СЕ  ИЗВЪРШВАТ  НА БАЗА  ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ДЕТЕТО, А НЕ НА РОДИТЕЛИТЕ!!!