ДГ 15 "Гълъбче"

Прием

 

Ето необходимите медицински изследвания, които се изискват при постъпване и при отсъствия на детето:http://galabche.com/assets/userfiles/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%98%D0%97%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf