ДГ 15 "Гълъбче"

Прием

Приети деца на 12.03.2021 год.
                                  Родени 2017 г. -   вх.№ 955/08.03.2021 г.;                               
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 12.03.2021 г


 


           
   
Детска градина №15 „Гълъбче“ обявява следните свободни места

Деца родени 2017 година – 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 08.03.2021 г. от 8:00 часа до четвъртък 11.03.2021 г. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца – петък 12.03.2021 г. до 10:00 часа.

Записване на приетите деца до 16:30 часа на 12.03.2021 г.           ВАЖНО  ЗА  РОДИТЕЛИТЕ  НА   ДЕЦАТА, РОДЕНИ  ПРЕЗ 2018 ГОДИНА: 
 ИНФОРМАЦИЯ,  СВЪРЗАНА С  ПРИЕМА НА ДЕЦАТА  МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКРИТА НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНА ВАРНА: www.varna.bg. ТАМ  ЩЕ НАМЕРИТЕ И ГРАФИК НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ  С ПРИЕМА ЗА СЕЗОН 2021 г.  
              ОСОБЕНО  ВАЖНО Е  ДА  СЕ ПРОВЕРИ    АДРЕСНАТА   РЕГИСТРАЦИЯ   НА              Д  Е  Т   Е   Т  О, ТЪЙ   КАТО  КЛАСИРАНИЯТА  СЕ  ИЗВЪРШВАТ  НА БАЗА  ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ДЕТЕТО, А НЕ НА РОДИТЕЛИТЕ!!!