ДГ 15 "Гълъбче"

Прием

Приети деца на 18.09.2020 год.
Родени 2017 г. -   вх.№ 2551/14.09.2020 г.;
                               вх.№ 2552/14.09.2020 г.;
                              вх.№ 2553/14.09.2020 г.
Родени 2016 г. -   вх.№ 2549/14.09.2020 г.

                                    Родени 2014 г. -   вх.№     06/17.09.2020 г.                                    
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 18.09.2020 г
 Детска градина № 15 "Гълъбче" обявява следните свободни места за деца
по години на раждане:
2017 г. -   3 места;
2016 г. -   1 места;
2014 г. - 10 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от
вторник 14.09.2020 г. от 8:00 ч. до четвъртък 17.09.2020 г. до 16:30 ч.
Обявяване на приетите деца - петък 18.09.2020 г. до 10:00 ч.
Записване на приетите деца до 16:30 ч. на 18.09.2020 г.

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА НОВА ГРУПА ПО ДАТИ:

 
Приети деца на 11.09.2020 год.
Родени 2016 год. -  вх.№ 2461 / 08.09.2020 г.  и 

                       вх. № 2462 / 08.09.2020 г.                                    
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 11.09.2020 г
 


Детска градина № 15 "Гълъбче" обявява следните свободни места за деца
по години на раждане:
  2016 г. - 2 места ;
 2015 г. - 2 места;
2014 г. - 8 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от
вторник 08.09.2020 г. от 8:00 ч. до четвъртък 10.09.2020 г. до 16:30 ч. 
Обявяване на приетите деца - петък 11.09.2020 г. до 10:00 ч.
Записване на приетите деца до 16:30 ч. на 11.09.2020 г. 

 
 


Приети деца на 04.09.2020 год.
Родени 2015 год. -  вх.№ 2315 / 02.09.2020 г. 
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 04.09.2020 г
 


Детска градина № 15 "Гълъбче" обявява следните свободни места за деца
по години на раждане:
 
 2015 г. - 2 места;
2014 г. - 8 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от понеделник 31.08.2020 г. от 8:00 ч. до четвъртък 03.09.2020 г. до 16:30 ч. 
Обявяване на приетите деца - петък 04.09.2020 г. до 10:00 ч.
Записване на приетите деца до 16:30 ч. на 04.09.2020 г. 

 
 
Детска градина № 15 "Гълъбче" обявява следните свободни места за деца
по години на раждане:
 
 2015 г. - 2 места;
2014 г. - 8 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от понеделник 24.08.2020 г. от 8:00 ч. до четвъртък 27.08.2020 г. до 16:30 ч. 
Обявяване на приетите деца - петък 28.08.2020 г. до 10:00 ч.
Записване на приетите деца до 16:30 ч. на 28.08.2020 г. 

 


Детска градина № 15 "Гълъбче" обявява следните свободни места за деца
по години на раждане:
 
 2015 г. - 2 места;
2014 г. - 8 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от понеделник 17.08.2020 г. от 8:00 ч. до четвъртък 20.08.2020 г. до 16:30 ч. 
Обявяване на приетите деца - петък 21.08.2020 г. до 10:00 ч.
Записване на приетите деца до 16:30 ч. на 21.08.2020 г.  
 

Приети деца на 14.08.2020 год.
Родени 2017 год. -  вх.№ 2167 / 10.08.2020 г. 
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 14.08.2020 год.
 

 
Детска градина № 15 "Гълъбче" обявява следните свободни места за деца
по години на раждане:

 
2017 г. - 1 място;
 2015 г. - 2 места;
2014 г. - 8 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от понеделник 10.08.2020 г. от 8:00 ч. до четвъртък 13.08.2020 г. до 16:30 ч. 
Обявяване на приетите деца - петък 14.08.2020 г. до 10:00 ч.
Записване на приетите деца до 16:30 ч. на 14.08.2020 г.  

 

 
Приети  деца на 07.08.2020 год.
Родени 2017 год. -  вх.№ 2020 / 03.08.2020 г. 
Родени 2015 год. -  вх.№ 2024 / 03.08.2020 г. 
                               -  вх.№ 2034 / 04.08.2020 г. 
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 07.08.2020 год.
 
 
Детска градина № 15 "Гълъбче" обявява следните свободни места за деца по години на раждане:
2017 г. - 1 място;
2015 г. - 4 места;
2014 г. - 8 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от понеделник 03.08.2020 г. от 8:00 ч. до четвъртък 06.08.2020 г. до 16:30 ч. 
Обявяване на приетите деца - петък 07.08.2020 г. до 10:00 ч.
Записване на приетите деца до 16:30 ч. на 07.08.2020 г.  
 


 
Внимание !!!
За всички новоприети  напомняме, че трябва да представят бележка от местоработата и на двамата родители, която да съдържа: изходящ номер, булстат на фирмата, мокър подпис и печат.