ДГ 15 "Гълъбче"

Прием

Приети деца на 23.09.2022 год.

Родени 2020 год. - вх. № 9/19.09.2022 год.

Новоприетото дете трябва да потвърди оставането си в детската градина
и да се запише до 16:30 часа, днес 23.09.2022 г. /петък/


 
*****************************************************************************************************************************************

Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2020 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 19.09.2022 год. от 08:00 часа до сряда 21.09.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 23.09.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 23.09.2022 год.

 
**************************************************************************************************************************************************************************
 
Приети деца на 09.09.2022 год.
 
Родени 2020 год. - вх. № 2533/05.09.2022 год.
                                         вх. № 2534/ 05.09.2022 год.
 
Всички новоприети деца трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 09.09.2022 г.
 
******************************************************************************************************************************************
 
Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2020 година - 2 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 05.09.2022 год. от 08:30 часа до четвъртък 08.09.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 09.09.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 09.09.2022 год.

******************************************************************************************************************************************

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ 2019 година и новоприети в нашата детска градина:
РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДВЕТЕ ПЪРВИ ГРУПИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
ЗА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА "А" ГРУПА "Мечо Пух":
на 24 АВГУСТ /сряда/ от 16.30 часа, в двора на детската градина;
ЗА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА "Б" ГРУПА "Делфинче":
на 24 АВГУСТ /сряда/ от 17.30 часа, в двора на детската градина.
ПУБЛИКУВАМЕ СПИСЪЦИ НА ГРУПИТЕ И ПРИМЕРЕН ГРАФИК НА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
ГРАФИКЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЯН, КАТО УСЛОВИЯТА И ПРИНЦИПИТЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА ЩЕ БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ НА РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА.

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ОТ 1 А група "МЕЧО ПУХ"

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ОТ 1 Б група "ДЕЛФИНЧЕ"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!


Поради заболяване на директора на ДГ №15 „Гълъбче“ родителските срещи с родителите на новоприетите деца, които са родени през 2019 година ще се проведат след 15 август 2022 година.

Тогава ще Ви бъде предоставен и график за поетапно приемане на децата.

 

****************************************************************************************************************************************************************************************
Приети деца на 29.07.2022 год.
 
Родени 2020 г. -  вх.№ 2246 / 25.07.2022 г.
 
Родени 2020 г. -  вх.№ 2247 / 25.07.2022 г.
 
 Всички новоприети деца трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 29.07.2022 г.


****************************************************************************************************************************************************************************************

Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2020 година - 2 места
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 25.07.2022 год. от 8:00 часа до четвъртък 28.07.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 29.07.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 29.07.2022 год.


********************************************************************************************************************************************************************

Приети деца на 15.07.2022 год.
 
Родени 2019 г. -  няма класирани деца, поради неподадени заявления;
 
Родени 2020 г. -  вх.№ 2224 / 11.07.2022 г.
 
Всички новоприети деца трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат до 16:30 часа, днес 15.07.2022 г.

******************************************************************************************************************************************

Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2019 година - 1 място
Деца родени 2020 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 11.07.2022 год. от 8:00 часа до четвъртък 14.07.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 15.07.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 15.07.2022 год.
ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА
НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:
 
Добре дошли на всички дечица и на техните
родители в нашата слънчева детска градина!
 
Имаме за Вас няколко съобщения:
 
ПЪРВО: ЗАПИШЕТЕ СИ НЯКЪДЕ РЕГИСТРАЦИОННИТЕ НОМЕРА!
От днес, всички съобщения, които касаят децата ще излизат с техните номера, а не с техните имена, заради защитата на личните данни. СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ДЕЦАТА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ЩЕ ИЗЛИЗАТ В РАЗДЕЛ "ПРИЕМ" или "НАЧАЛО" на страницата на детската градина в Интернет или в профила на детската градина във  Фейсбук „Детска Градина Гълъбче“;
ВТОРО: СЛЕД КАТО ПРЕМИНАТ ВСИЧКИ КРЪГОВЕ НА ПРИЕМА, ще обявим списъците на двете групи;
ТРЕТО: След като обявим списъците на групите, НА СТРАНИЦАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ИНТЕРНЕТ И В ПРОФИЛА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ВЪВ ФЕЙСБУК, ще публикуваме съобщения за родителска среща на всяка група. Срещите ще се проведат след 20 август, след като приключат всички кръгове на приема в системата;
ЧЕТВЪРТО: ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ СТАВА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, ПО РЕДА НА ЗАПИСВАНЕТО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ. ТОЕСТ, ИМА ЗНАЧЕНИЕ В КОЙ ДЕН И В КОЛКО ЧАСА ЩЕ ДОЙДЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, НОСЕЙКИ НЕОБХОДИМИТЕ ВИ ДОКУМЕНТИ ПО НАРЕДБАТА НА ОБЩИНА ВАРНА.
 
ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ВЕСЕЛО И СПОКОЙНО ЛЯТО !


 
В Н И М А Н И Е!
          СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА Е КРАТЪК!
ПОДГОТВЕТЕ СИ ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Чл. 32. Записване на децата в първа възрастова група
Родителят/настойникът представя следните задължителни документи: - копие на удостоверение за раждане на детето; - лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.
(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI "Критерии", чл. 56.
По т. 1 (изм. с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г., изм. с Решение № 664- 8(20)/29,30.09.2021 г.) Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни - легализиран превод на документ за работа; или служебна бележка от НОИ за Нормативни актове – Община Варна стр. 6 от 17 https://varna.obshtini.bg периода на парично обезщетение за безработица;
По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;
По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза; По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;
По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и децата;
По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето.
По т. 9 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;
По т. 10 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;
По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за раждане на детето;
По т. 12 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно.
(4) Директорът на детската градина или упълномощеното от него лице извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел VI "Критерии". Всяко записано дете се отразява в електронната система от директора на детската градина, или упълномощено от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
(5) Ако директорът на детската градина установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани с изискуемите документи, детето отпада от класирането, няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания.

ВНИМАНИЕ! МОКЪР ПЕЧАТ НА РАБОТОДАТЕЛ  ВЪРХУ  СЛУЖЕБНАТА  БЕЛЕЖКА НЕ  Е НЕОБХОДИМ!
 
Приети деца на 25.03.2022 год
                                                Родени 2018 г. -   вх.№ 1450 / 21.03.2022 г.                                             
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат
до 16:00 часа, днес 25.03.2022 г
Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2018 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 21.03.2022 год. от 8:00 часа до четвъртък 24.03.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 25.03.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 25.03.2022 год.

 Приети деца на 25.02.2022 год
                                                Родени 2016 г. -   вх.№ 1177 / 21.02.2022 г.                                             
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат
до 16:00 часа, днес 25.02.2022 г
 
Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2016 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 21.02.2022 год. от 8:00 часа до четвъртък 24.02.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 25.02.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 25.02.2022 год.