ДГ 15 "Гълъбче"

Архив Новини

Детска градина №15 "Гълъбче" обявява едно свободно място за  дете, родено през 2013 година.
Подаване на заявления: от 23.12.2019 г. до 15.00 часа на 03.01.2020 г., в канцеларията на детската градина.
Класиране по реда на подаване на заявленията: след 10.00 часа, на  06.01.2020 г.
Потвърждаване от родителите и записване на детето: до 15.00 часа 13.01.2020 г.


ПРИЕТО ДЕТЕ ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА:
№584/23.12.2019 г в 12:15 ч.
РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТОТО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ ДО 15:00 ЧАСА НА 13.01.2020 г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Детска градина №15 "Гълъбче" обявява едно свободно място за  дете, родено през 2015 година.
Подаване на заявления: от 16.12.2019 г. до 15.00 часа на 20.12.2019 г., в канцеларията на детската градина.
Класиране по реда на подаване на заявленията: след 10.00 часа, на 23.12.2019 г.
Потвърждаване от родителите и записване на детето: до 15.00 часа 06.01.2020 г.


ПРИЕТО ДЕТЕ ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА:
№570/17.12.2019 г в 08:45 ч.
РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТОТО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ ДО 15:00 ЧАСА НА 06.01.2020 г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Уважаеми родители,
За периода от 10 до 14 август 2020 год. детската градина ще продължава да работи със сборни групи,
поради намалелия брой деца.


Детска градина №15 "Гълъбче" обявява едно свободно място за  дете, родено през 2013 година.
Подаване на заявления: от 23.12.2019 г. до 15.00 часа на 03.01.2020 г., в канцеларията на детската градина.
Класиране по реда на подаване на заявленията: след 10.00 часа, на  06.01.2020 г.
Потвърждаване от родителите и записване на детето: до 15.00 часа 13.01.2020 г.


ПРИЕТО ДЕТЕ ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА:
№584/23.12.2019 г в 12:15 ч.
РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТОТО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ ДО 15:00 ЧАСА НА 13.01.2020 г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Детска градина №15 "Гълъбче" обявява едно свободно място за  дете, родено през 2015 година.
Подаване на заявления: от 16.12.2019 г. до 15.00 часа на 20.12.2019 г., в канцеларията на детската градина.
Класиране по реда на подаване на заявленията: след 10.00 часа, на 23.12.2019 г.
Потвърждаване от родителите и записване на детето: до 15.00 часа 06.01.2020 г.


ПРИЕТО ДЕТЕ ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА:
№570/17.12.2019 г в 08:45 ч.
РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТОТО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ ДО 15:00 ЧАСА НА 06.01.2020 г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА