ДГ 15 "Гълъбче"

Новини и събития

Уважаеми родители,
на 18.11. 2018г. за поредна година България отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, определен с решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации.
С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005г. всяка трета неделя на месец  ноември е определена като Световен ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. За първи път този ден е отбелязан през 1993г. в Обединеното кралство от организацията "Мир на пътя".
На този ден се отдава почит на жертвите и техните семейства и се работи за повишаване на обществената отговорност за спазване правилата за движение по улиците и пътищата, и подпомагане на жертвите.
Нека почетем паметта на без време загиналите и изкажем съболознование на техните близки, да споделим мъката на хората, породена от неразумното поведение и пропуските в системата на безопасността на движението.
За да няма наскърбени и почернени, никога не забравяйте, уважаеми шофьори, че в този миг там някъде, пред други водачи, е и вашето тичащо дете!
Децата са отговорност на цялото общество и всеки трябва да пази всяко дете!
 
Уважаеми родители, 
за случаите, в които  се налага да закъснеете, Ви молим, да ни се обадите до 08.30 часа на следните телефони:

052 802   702  и
0884 98 33 25