ДГ 15 "Гълъбче"

Контакти

Работно време на детската градина       Работно време на директора       Работно време ЗАС       Работно време администрация
Понеделник   7:00 - 19:00                            Понеделник   8:00 - 16:30                  Понеделник - Петък             Понеделник - Петък
Вторник          7:00 - 19:00                            Вторник         9:30 - 18:00                         7:30 - 16:00                             8:00 - 16:30
Сряда             7:00 - 19:00                            Сряда            8:00 - 16:30                  Почивка 12:30 - 13:00           Почивка 13:00 - 13:30
Четвъртък      7:00 - 19:00                            Четвъртък     8:00 - 16:30
Петък              7:00 - 19:00                            Петък            8:00 - 16:30          
                                                               
          Почивка  12:00 - 12:30


Телефони за връзка:                      Приемни дни за родителите :
   052 802 702                                     Вторник   16:00 - 18:00
   088 498 3325                                   Петък        8:00 - 10:00


НАЦИОНАЛНА  ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ  ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА :116 111

Контактна форма