ДГ 15 "Гълъбче"

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина или училище, извършващо задължително преучилищно образование - услуга на ДГ № 15 "Гълъбче"