ДГ 15 "Гълъбче"

Правилник за дейността на ДГ№ 15 "Гълъбче" в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19