ДГ 15 "Гълъбче"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 15 ГЪЛЪБЧЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С ЕПИДЕМИЧНОТО РАЗПРОСТАНЕНИЕ НА COVID-19