ДГ 15 "Гълъбче"

Консултации на учителите

         
         
Детска градина №15 "Гълъбче" гр. Варна  
         
Консултации на учителите за учебната 2021/2022 година  
         
месец /  група ОКТОМВРИ 2021г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 05.10. - 19.10. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 06.10. - 20.10. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 05.10. - 19.10. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 06.10. - 20.10. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 05.10. - 19.10. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 06.10. - 20.10. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 05.10. - 19.10. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 06.10. - 20.10. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 05.10. - 19.10. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 06.10. - 20.10. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 05.10. - 19.10. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 06.10. - 20.10. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 05.10. - 19.10. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 06.10. - 20.10. 18:00 - 19:00ч.  
месец /  група НОЕМВРИ 2021г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 02.11. - 16.11. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 03.11. - 17.11. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 02.11. - 16.11. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 03.11. - 17.11. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 02.11. - 16.11. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 03.11. - 17.11. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 02.11. - 16.11. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 03.11. - 17.11. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 02.11. - 16.11. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 03.11. - 17.11. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 02.11. - 16.11. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 03.11. - 17.11. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 02.11. - 16.11. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 03.11. - 17.11. 18:00 - 19:00ч.  
месец /  група ДЕКЕМВРИ 2021г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 07.12. - 21.12. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 08.12. - 22.12. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 07.12. - 21.12. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 08.12. - 22.12. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 07.12. - 21.12. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 08.12. - 22.12. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 07.12. - 21.12. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 08.12. - 22.12. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 07.12. - 21.12. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 08.12. - 22.12. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 07.12. - 21.12. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 08.12. - 22.12. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 07.12. - 21.12. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 08.12. - 22.12. 18:00 - 19:00ч.  
месец /  група ЯНУАРИ 2022г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 04.01. - 18.01. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 05.01. - 19.01. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 04.01. - 18.01. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 05.01. - 19.01. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 04.01. - 18.01. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 05.01. - 19.01. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 04.01. - 18.01. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 05.01. - 19.01. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 04.01. - 18.01. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 05.01. - 19.01. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 04.01. - 18.01. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 05.01. - 19.01. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 04.01. - 18.01. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 05.01. - 19.01. 18:00 - 19:00ч.  
месец /  група ФЕВРУАРИ 2022г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 01.02. - 15.02. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 02.02. - 16.02. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 01.02. - 15.02. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 02.02. - 16.02. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 01.02. - 15.02. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 02.02. - 16.02. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 01.02. - 15.02. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 02.02. - 16.02. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 01.02. - 15.02. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 02.02. - 16.02. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 01.02. - 15.02. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 02.02. - 16.02. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 01.02. - 15.02. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 02.02. - 16.02. 18:00 - 19:00ч.  
месец /  група МАРТ 2022г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 01.03. - 15.03. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 02.03. - 16.03. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 01.03. - 15.03. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 02.03. - 16.03. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 01.03. - 15.03. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 02.03. - 16.03. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 01.03. - 15.03. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 02.03. - 16.03. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 01.03. - 15.03. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 02.03. - 16.03. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 01.03. - 15.03. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 02.03. - 16.03. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 01.03. - 15.03. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 02.03. - 16.03. 18:00 - 19:00ч.  
месец /  група АПРИЛ 2022г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 05.04. - 19.04. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 06.04. - 20.04. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 05.04. - 19.04. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 06.04. - 20.04. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 05.04. - 19.04. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 06.04. - 20.04. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 05.04. - 19.04. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 06.04. - 20.04. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 05.04. - 19.04. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 06.04. - 20.04. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 05.04. - 19.04. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 06.04. - 20.04. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 05.04. - 19.04. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 06.04. - 20.04. 18:00 - 19:00ч.  
месец /  група МАЙ 2022г.  
Учител Дата Час  
I а Мартина Димитрова 03.05. - 17.05. 18:00 - 19:00ч.  
Димитрина Черамова 04.05. - 18.05. 18:00 - 19:00ч.  
I б Цонка Иванова 03.05. - 17.05. 18:00 - 19:00ч.  
Даниела Тодорова 04.05. - 18.05. 18:00 - 19:00ч.  
II Даниела Стратиева 03.05. - 17.05. 18:00 - 19:00ч.  
Ружа Илиева 04.05. - 18.05. 18:00 - 19:00ч.  
III а Дария Попова 03.05. - 17.05. 18:00 - 19:00ч.  
Бисерка Иванова 04.05. - 18.05. 18:00 - 19:00ч.  
III б Пенка Петрова 03.05. - 17.05. 18:00 - 19:00ч.  
Мерал Емурлова 04.05. - 18.05. 18:00 - 19:00ч.  
IV а Албена Иванова 03.05. - 17.05. 18:00 - 19:00ч.  
Ивета Харизанова 04.05. - 18.05. 18:00 - 19:00ч.  
IV б Радка Калоянова 03.05. - 17.05. 18:00 - 19:00ч.  
Маргарита Димова 04.05. - 18.05. 18:00 - 19:00ч.