ДГ 15 "Гълъбче"

За родителите

ВАЖНО СЪOБЩЕНИЕ!!!

С решение на Общински съвет - Варна отново ще бъде спазена традицията и
15 август /понеделник/ ще бъде празничен и неприсъствен ден за варненци.

Детската градина няма да работи на празника на града.

Заповядайте отново при нас на 16 август 2022 година /вторник/.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
МОЛИМ ВИ, ВСИЧКИ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ДЕЦАТА, КОИТО СА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА ТРЯБВА ДА ИМАТ НАПРАВЕНИ   И З С Л Е Д В А Н И Я   ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ И ЧРЕВНИ   БАКТЕРИИ В ДЕНЯ НА ЗАВРЪЩАНЕТО СИ ПРИ НАС,КАКТО И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР, ЧЕ НЕ СА В  КОНТАКТ  СЪС  ЗАРАЗНО  БОЛНИ !

Указания на МЗ за посещение на деца в Детски ясли и градини
 

Какво трябва да знае учителят за вашето дете?

Ролята на учителя е изключително важна. За да може да намери точния подход към всяко дете, той се нуждае от допълнителна информация, предоставена от родителите. Вижте какво не бива да криете от учителите на вашите деца.

Хобита и интереси
Важно е учителят да знае за интересите и извънкласните занимания на детето. Така в учебния процес ще има възможност да доразвие неговите таланти и способности в дадената посока. Да ви препоръча допълнителни обучения, занимания.

Трудни теми
Всеки родител знае кои са силните и слаби предмети на детето в училище или ако сега встъпва в първи клас, в кои занимания от предучилищната група са показали най-ниски резултати. Информирайки учителя за това, той ще може да обърне специално внимание на слабите страни и намирайки точния подход и начин на предаване на информацията, да помогне за подобряване разбирането на детето.

Алергии и други здравословни проблеми
От съществено значение е да информирате учителя за здравословните проблеми на детето. Дори и най-незначителните неразположения трябва да бъдат споделени, за да може да се реагира бързо в случай на настъпили усложнения. Някои медицински състояния изискват специално внимание.

Семейни проблеми
Ако има ново бебе в семейството, загуба на родител или роднина, развод и т.н., всичко това оказва влияние върху детската психика. Ето защо е важно да информирате учителя.

Чувствителни зони
Някои деца са стеснителни, не са посещавали детска градина и имат трудности в комуникацията с други деца и възрастни, заекват или имат някакви страхове. Знаейки тази информация за вашето дете, учителят ще може да подходи индивидуално към него, да го предразположи или да предотврати потенциални заплахи за неговата сигурност и само
чувствие