ДГ 15 "Гълъбче"

"Пчеличка"

 
    
Зън-зън-зън
Чувате ли този звън?
В "Гълъбовата" градина
малък пчелен кошер има-
тридесет и пет пчелички
трудят се и радват всички,
сутрин те се будят рано,
идват с личице засмяно,
учат, пеят и играят,
всичко искат да узнаят.
                                                      
                                                        В труд, забава и игри
                                                        са приятели добри
                                                        и желаят занапред
                                                        да събират чуден "мед".
                                                        Този "мед" е благодат-
                                                        умни, здрави те растат-
                                                        с него малките пчелици
                                                        стават силни ученици.
                                                        Хей, пчелички лекокрили,
                                                        съберете много сили!
                                                        Госпожите, строги тук,
                                                        учат ви на ум и труд
                                                        и с добрите си сърца
                                                        ви желаят
                                                        "Хей, деца,
                                                        полетете във простора
                                                        и станете умни,
                                                        честни, работливи хора !"

Учители - Даниела Стратиева - старши учител
                  Ружа Илиева - учител
                  Ваня Боянова - помощник-възпитател