ДГ 15 "Гълъбче"

"Гъбарко"

 Когато влезеш в тази стая ти си...
уважаван, спокоен, значим...
Ти си учен, изследовател,
откривател, мечтател,
творец.
Ти си такъв, защото си с
нас-децата от  група
"Гъбарко" с учители:
Учители - Бисерка Иванова - главен учител;
                    Дария Попова - учител
                    Галя Петрова - помощник-възпитател