ДГ 15 "Гълъбче"

Екип


Директор - Рада Николова - ОКС "Магистър", специалност "Предучилищна педагогика" , Висш педагогически институт Благоевград; СУ "Свети Климент Охридски" следдипломна специализация "Психология и педагогика на предучилищното детство";  Първа ПКС

Група "Гъбарко"
Бисерка Пенева - Главен учител,  ОКС "Магистър", специалност "Предучилищна педагогика" , ВПИ "Константин Преславски " Шумен; Трета  ПКС   
Дария Попова - Учител, ОКС "Бакалавър", специалност "Предучилищна педагогика",  ШУ "Епископ Константин Пресловски ", Шумен
Галя Петрова - Помощник-възпитател
Група "Пчеличка" 
Даниела Стратиева - Старши учител, ОКС " Професионален бакалавър", специалност "Детски учител",  ИДНУ "Тина Киркова" , Толбухин
Ружа Илиева - Учител, ОКС "Магистър",  специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика",  ШУ "Епископ Константин Преславски" Шумен; "Пета" ПКС  
Ваня Куртева - помощник-възпитател
Група "Мечо Пух"
Албена Иванова - Старши учител, ОКС "Магистър", специалност "Предучилищна педагогика",  ПУ "Паисий Хилендарски," Пловдив
Ивета Харизанова - Старши учител,  "Магистър", специалност "Предучилищна педагогика", ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"; Четвърта ПКС
Галина Ангелова - Помощник-възпитател
Група "Слънчо"
Даниела Тодорова - Старши учител,  ОКС"Магистър", специалност "Предучилищна педагогика", ВПИ "Константин Преславски", Шумен; Четвърта ПКС;
Цонка Иванова - Старши учител, "Магистър",  специалност "Предучилищна педагогика",  ВПИ "Константин Преславски" Шумен; Четвърта ПКС
Атанаска Ламбова - Помощник-възпитател
Група "Гълъбче"
Димитрина Черамова - Старши учител, "Магистър", специалност "Предучилищна педагогика",  ВПИ Благоевград; Пета ПКС
Мартина Димитрова - Старши учител, "Бакалавър" специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", ШУ "Епископ Константин Преславски" Шумен 
Ивелина Димитрова - Помощник-възпитател
Група "Делфинче" 
Радка Атанасова - Старши учител, "Бакалавър",  специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен
Маргарита Димова - Учител, "Магистър", специалност "Детска и начална педагогика", ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен
Тодорка Черкезова - Помощник-възпитател
Група "Лъвчета"
Пенка Петрова - Старши учител, "Професионален бакалавър", специалност "Детски учител",  ИДНУ "Тина Киркова" , Толбухин
Мерал Емурлова - Старши учител, ОКС "Магистър", специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" ШУ "Епископ Константин Преславски" Шумен; "Четвърта" ПКС
Теодора Петрова - Помощник-възпитател
Музикален педагог
Галина Станишева - Старши учител, ОКС "Магистър", специалност "Музикална педагогика" ВМПИ Пловдив; Пета ПКС