ДГ 15 "Гълъбче"

За децата

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА  ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА: 116 111

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ:  0800 1 8676