Отпадане от обучение

Национален телефон за отпаднали от образователната система деца
0800 10 112