ДГ 15 "Гълъбче"

Национален телефон за защита на децата

Национална телефонна линия за деца
116 111

Гореща линия за пострадали от насилие
0800 1 8676