ДГ 15 "Гълъбче"

За насилието

Гореща линия за пострадали от насилие
0800 1 8676


Практически насоки за действията, които учители и родители трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации. http://galabche.com/assets/userfiles/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5.pdf

Национална мобилна група за психологическа подкрепа. http://galabche.com/assets/userfiles/untitled%20folder/psihologicheska_podkrepa657.pdf

Лицензирани доставчици на социални услуги. http://galabche.com/assets/userfiles/untitled%20folder/priobshtavashto841.pdf

Междуинституционален план:

- Приложение №1 - Карта на услугите http://galabche.com/assets/userfiles/untitled%20folder/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20-%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5.pdf

- Приложение №2 - Информация за същността на соц.услуги http://galabche.com/assets/userfiles/untitled%20folder/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.pdf


- Приложение №3 - Добри практики http://galabche.com/assets/userfiles/untitled%20folder/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc