Лъвче

   - Кое е най-веселото място, където игрите не свършват,
     намираш първите приятели и смях неспирно звучи?
  - Как кое? То се знае в група "Лъвче" с учителки любими!

Старши учител: Мерал Емурлова
 Старши учител:Пенка Петрова
 Пом. възпитател: Таня Братованова