ДГ 15 "Гълъбче"

Делфинче

                                     Ние сме делфинчета весели, здрави, волни , игриви,  
                                                     талантливи и красиви.
                           Живеем не в аквариум тесен, а в детска градина с живот чудесен!
                         


Старши учител: Радка Калоянова
Старши учител: Илияна Димова
Пом. възпитател: Венета