ДГ 15 "Гълъбче"

Група Делфинче

Тема на проекта: "Заедно да бъдем по-добри стопани на морето и крайбрежието"
 
Цел: Поставяне на основите на екологична възпитаност на децата в детската градина. Базирайки се на система от достъпни знания за заобикалящия детето свят, при широко използване на емоционално въздействие на изкуството за деца, да се изгради трайно естетико-нравствено отношение на малките към природата и желание за вникване в тайните ѝ. Отговорност носи всеки един от нас- съдействие или бездействие, с личното си поведение и с отношението си към политиката за опазване на околната среда.