ДГ 15 "Гълъбче"

Група Гълъбче

През учебната 2017-2018г. група "Гълъбче" работи по проект "Зрънце любов". Проблемът за зимуващите птици и тяхното подхранване е в основата на тази инициатива. Целта е да се формира едно емоционално отношение на децата към природата, да се изработят хранилки и къщички за птици, да се включат деца и родители в кампанията на Българското дружество за защита на птиците "Зрънце любов".